ชื่อภาษาไทย : ช่างร่อน 
ชื่อสามัญ : Clipper
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parthenos sylvia
ขนาด : 90-100 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกด้านบนมีสีเขียวขี้ม้า กลางปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวเรียงกัน มีลายเส้นสีดำทั่วทั้งปีก ปีกด้านล่างมีสีคล้ายกันแต่สีอ่อนกว่า
เดือน/ปี - สถานที่พบ :