ชื่อภาษาไทย : ดัชเชสส์ใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Grand Duchess
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euthalia patala
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :