ชื่อภาษาไทย : มาควิสแถบโค้ง 
ชื่อสามัญ : Banded Marquis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euthalia teuta
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :