ชื่อภาษาไทย : มาควิสแถบตรง 
ชื่อสามัญ : Redtail Marquis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euthalia recta
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :