ชื่อภาษาไทย : อาชดุ๊คใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Great Archduke
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lexias cyanipardus
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :