ชื่อภาษาไทย : ปีกเว้วแต้มแดง 
ชื่อสามัญ : Painted Courtesan
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euripus consimilis
ขนาด : 65-85 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : มีลักษณะคล้ายผีเสื้อปีกเว้าธรรมดา คือตาสีเหลือง พื้นปีกสีดำอมน้ำเงินตามขอบเส้นปีกมีแถบสีขาว ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังหยักเว้า มีแต้มสีแดงบริเวณโคนปีกและขอบปีกด้านขวาของปีกคู่หลัง ปีกล่างคล้ายปีกบนแต่สีอ่อนกว่า
เดือน/ปี - สถานที่พบ :