ชื่อภาษาไทย : นามา 
ชื่อสามัญ : Circe
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hestina nama
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :