ชื่อภาษาไทย : องครักษ์ 
ชื่อสามัญ : Constable
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dichorragia nesimachus
ขนาด : 95-105 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :