ชื่อภาษาไทย : เหลืองหนามธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Nawab
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyura athamas
ขนาด : 75-85 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกลางปีกทั้งสองมีแถบสีเขียวอ่อนขนาดใหญ่เรียงต่อกัน ขอบปีกคู่หลังมีหยักแหลมออกมา
เดือน/ปี - สถานที่พบ :