ชื่อภาษาไทย : เหลืองหนามแถบกว้าง 
ชื่อสามัญ : Indian Yellow Nawab
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyura jalysus
ขนาด : 60-75 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : มีลักษณะสีสันคล้ายกับผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา แต่มีแถบสีเขียวอ่อนขนาดกว้างเกือบเต็มแผ่น
เดือน/ปี - สถานที่พบ :