ชื่อภาษาไทย : เหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ 
ชื่อสามัญ : Great Nawab
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyura eudamippus
ขนาด : 95-100 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกด้านบนมีสีขาว และขอบปีกมีสีดำ ปีกด้านล่างมีเส้นแถบสีเหลือง-ดำ บริเวณกลางปีกมีสีเหลืองอ่อนๆ ขอบปีกคู่หลังมีหยักแหลม
เดือน/ปี - สถานที่พบ :