ชื่อภาษาไทย : เหลืองหนามใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Stately Nawab
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyura dolon
ขนาด : 110-120 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :