ชื่อภาษาไทย : เจ้าหญิงสีฟ้า 
ชื่อสามัญ : Blue Begum
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyura franck
ขนาด : 90-110 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :