ชื่อภาษาไทย : ฟ้าป้ายส้ม 
ชื่อสามัญ : Red Pierrot
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talicada nyseus
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :