ชื่อภาษาไทย : ฟ้าลายแปลกสองแฉก 
ชื่อสามัญ : Bifid Plushblue
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flos diardi
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :