ชื่อภาษาไทย : แสดหางยาวธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Yamfly
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Loxura atymnus
ขนาด : 36-40 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :