ชื่อภาษาไทย : ขมิ้นหางริ้ว 
ชื่อสามัญ : Blue Imperial
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ticherra acte
ขนาด : 34-48 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :