ชื่อภาษาไทย : หางคู่สีเงิน 
ชื่อสามัญ : Silver Royal
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ancema blanka
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :