ชื่อภาษาไทย : ใต้ฉาบหยก 
ชื่อสามัญ : Green Flash
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artipe eryx
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :