ชื่อภาษาไทย : กำมะหยี่หางยาว 
ชื่อสามัญ : Plane
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bindahara phocides
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :