ชื่อภาษาไทย : ลายซิกแซ็ก 
ชื่อสามัญ : Zigzag Flat
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odina decorata
ขนาด : 35-40 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :