ชื่อภาษาไทย : ตาข่ายทอง (ลายตาราง) 
ชื่อสามัญ : Hieroglyphic Flat
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odina hieroglyphica
ขนาด : 25-35 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :