ชื่อภาษาไทย : ลายต่างสามสี 
ชื่อสามัญ : Tricolor Pied Flat
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coladenia indrani
ขนาด : 35-40 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :