ชื่อภาษาไทย : สีต่างฤดูประจุด 
ชื่อสามัญ : Spotted Angle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caprona agama
ขนาด : 34-48 mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : ปีกบน พื้นปีกสีน้ำตาลหรือเทาเข้มเกือบดำ มีจุดประสีขาวครีมทั่วปีกทั้งสองคู่ ขอบปีกด้านนอกมีขลิบสีขาว
ปีกล่าง พื้นปีกคู่หน้าสีน้ำตาลเข้ม และมีจุดประสีขาวคล้ายปีกบน พื้นปีกคู่หลังสีขาวและมีจุดประสีดำ
ในฤดูแล้งผีเสื้อบางแบบ (form) มีสีพื้นปีกเป็นสีน้ำตาลแดง และจุดสีขาวก็แทบจะไม่เห็น ซึ่งจะดูคล้ายกับผีเสื้อสี ต่างฤดูจุดเหลือง (Caprona alida) มาก นี่แหละที่มาของชื่อสีต่างฤดู คือพอฤดูเปลี่ยนไปผีเสื้อตัวที่ออกมาบินในช่วงนั้นก็สีหนึ่ง พอถึงอีกฤดูหนึ่งก็อีกสีหนึ่ง
ผีเสื้อในสกุลนี้ที่พบในเมืองไทยมีสองชนิดเท่านั้น ถ้าเป็นฤดูแล้งก็ระวังเรื่องการจำแนกชนิดหน่อยก็แล้วกัน
เดือน/ปี - สถานที่พบ :