ชื่อภาษาไทย : บินเร็วอินเดีย 
ชื่อสามัญ : Indian Skipper
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spialia galba
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :