ชื่อภาษาไทย : ตาแดงขลิบส้ม 
ชื่อสามัญ : Fringed Redeye
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Matapa cresta
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :