ชื่อภาษาไทย : แต้มขาววัตสัน 
ชื่อสามัญ : Watson’s Wight
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Iton watsonii
ขนาด :   mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :